Kignæshaven
 
Grundejerforeningen Kignæshaven er hjemmehørende i Jægerspris, Frede-rikssund Kommune. Der er beskedne 16 medlemshuse, beliggende i idylliske omgivelser, tæt på Roskilde Fjord.
 
Her er informationer af interesse for nu-værende - og kommende - beboere!
Nyheder og meddelelser
 
4/4-2018: Seneste bestyrelsesmøde
Find referatet fra seneste betsyrelsesmøde i Kvik-links til højre, eller under 'Bestyrelsen'
 
2018: Kignæshaven har 30-års jubilæum!
Ibrugtagningstilladelsen (godkendelse af byggeriet) er dateret 21/12-1988
 
3/11-2017: Vinterberedskabsplanen for 2017-18
- er uddelt. Kan også findes under kvik-links til højre
 
10/5-2017: Generalforsamling 2017
Blev afholdt i Rejsestalden. Se referat mv under Generalforsamlinger.
 
27/10-2016: Nyt bestyrelsesmedlem
Tak til Maria Giordano for indsatsen i bestyrelsen - og velkommen til Helen Bille (nr. 18) som nyt bestyrelsesmedlem.
 
7/9-2016: Nyt bestyrelsesmedlem
Tak til Tom Nielsen for indsatsen i bestyrelsen - og velkommen til Lilly Lund (nr. 1) som nyt bestyrelsesmedlem.
 
12/5-2015: Kontingentforhøjelse!
Generalforsamlingen 2015 vedtog budgetforslaget, inklusive den foreslåede kontingentforhøjelse. Fra og med juli 2015 gælder derfor følgende: 

- taksten er 1000 kr pr kvartal - med betalingsfrist d. 5. i månederne januar, april, juli og oktober
- beløbet skal indbetales på reg.nr. 1551 kto.nr. 1710788 (Danske Bank). Evt. kontant til kassereren
- der uddeles ikke opkrævninger, man skal altså selv huske på betalingen
- se i øvrigt par. 6 i foreningens vedtægter
 
Husk at betale kontingentet til tiden!
 
20/10-2014: Nye regler for haveaffald
Fra og med nu er det ikke længere tilladt at lægge haveaffald på 'kompostbunken', der snart bliver fjernet. Find de nye regler under Kvik-links til højre.
 
3/9-2014: Film- og billedvideo af træfældningen
Se og hør hvordan det gik til da træerne væltede - tænd for lyden og tryk her. 
 
4/6-2014: Nyt parkeringsregulativ
Generalforsamlingen 2014 vedtog en lille ændring til parkeringsreglerne. Find parkeringsregulativet under Kvik-links til højre.
 
13/5-2011: Foreningens vedtægter ...
... er nu tilgængelig på hjemmesiden, se under Bestyrelse/Andre dokumenter, under Kvik-links, eller tryk her.
 
30/11-2010: Aktuelle nyheder fra kommunen
I Kvik-links-menuen til højre er der nu en genvej til en oversigt over helt friske nyheder fra Frederikssund Kommune.  
 
Grundejerforeningen Kignæshaven | CVR: 38 04 02 78 | Jægerspris